• Onze gegevens:

Orthokinésie Internationale Academy
O2TE Sarl
18 rue de Carouge
CH-1205 Genève
Tél. : 0041 78 808 07 45
CHE-483.545.523 TVA
secretariat@orthokinesie.com

Responsable : Christophe Otte

  • Betalingen:
    Alle vermelde prijzen zijn steeds BTW inbegrepen.
    Betalen kan met: overschrijving. De pre-registraties dienen minstens 7 dagen voor aanvang van een opleiding geregeld te zijn en zijn net als het inschrijvingsgeld onder geen enkel beding restitueerbaar.
    Voor iedere inschrijving geldt: ‘Inschrijving met betalingsverplichting’.
  • Privacy:
    U vindt alle details inzake privacy op onze website terug in onze disclaimer.

Door regeling van de pre-registratie gaat u akkoord met de volgende verklaring: "Ik verklaar de juistheid van bovengenoemde informatie te hebben bevestigd en verklaar kennis te hebben genomen van de tarieven en voorwaarden voor deelname alsook ‘de uitsluiting van verantwoordelijkheid’".

Uitsluiting van verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid van de organisator kan in geen enkel geval worden aangesproken in geval van schade, ongeval, kwetsuren, afwezigheden, diefstal enz. De deelname vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de ingeschrevene. De organisator behoudt zich het recht om een opleiding te annuleren. Dit bvb. indien het aantal deelnemers te laag is. In dat geval kan de deelnemer kiezen tussen een terugbetaling of een andere aangeboden datum van opleiding.
De kosten van de deelname zijn te betalen bij de inschrijving. Na het ontvangen hiervan, zullen we uw inschrijving bevestigen via brief of e-mail. In geval van annulatie vanwege de ingeschrevene 2 weken of meer voor aanvang van de opleiding, zal de terugbetaling van zijn gelden integraal zijn.

Als de annulatie vanwege de ingeschrevene meer dan 1 week voor aanvang de opleiding gebeurt, zal 50% terugbetaald worden. In geval de annulatie vanwege de ingeschrevene binnen de laatste week voor aanvang de opleiding gebeurt, zal er geen terugbetaling voorzien zijn.
«Aangegeven activiteit ingeschreven onder het nummer 1001 5350/2 Bij het ministerie van de middenstand en toerisme in Luxemburg.»

Orthokinésie Internationale Academy
O2TE Sarl
18 rue de Carouge
CH-1205 Genève
Tél. : 0041 78 808 07 45
CHE-483.545.523 TVA
secretariat@orthokinesie.com

Responsable : Christophe Otte